Vůdce malého plavidla

Průkaz Vůdce malého plavidla

Vůdce malého plavidla - získání oprávnění

Vůdce malého plavidla Praktická zkouška vůdce malého plavidla, kurzy a školení pro vůdce malého plavidla

Nové osnovy z roku 2015 pro Ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla, které se vztahují ke kategorii M ( bez omezení ), vyžadují při manévrování s plavidlem proplavení plavební komorou. U nás máte možnost absolvovat příslušnou praktickou zkoušku na našem přistaveném plavidle a nedalekých plavebních komorách, Zdymadlo České Kopisty a Zdymadlo Lovosice. Díky naší vybavené lodi provádíme zkoušky za každého počasí.
Více informací, případné objednání termínu zkoušky na tel.+420 725 905 061 

Ověření praktických dovedností u pověřené osoby je nutné absolvovat ještě před podaním žádosti na pobočku Státní Plavební Správy.


Pověření k ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla


Vůdce malého plavidla